--->
insight-jd:

▼ FREE ACID ▼
donut-overboard:

I’m so sick of hoping you’re right
Ból czyni ludzi silniejszymi. Niszcząc łączące nas więzi, otrzymujemy wspaniałą siłę